Monique Froment

  • Blijft, als gewezen lerares economie, ijveren voor gezonde gemeentelijke financiën. De tering moet naar de nering gezet worden is een oude Vlaamse spreuk!
  • Blijft ijveren voor propere straten met persoonlijke inzet in haar Panoramawijk.
  • Voor deze wijk ging ze mee in het verzet tegen de megalomane ideeën van het stadsbestuur van Brussel met onvoorzienbare gevolgen voor mobiliteit en milieu ten nadele van gans Wemmel.
  • Sociaal engagement slorpt haar meeste tijd op met hulp aan ouderen, palliatief centrum TOPAZ en LEIF (waardig levenseinde ).
  • Het Vlaams Feest in Wemmel rekent met succes sinds 15 jaar op haar ervaring.
  • Als gewezen lerares wiskunde helpt ze graag jonge studentjes op weg naar de toekomst.
  • Naast Stan Philips zette ze de eerste stappen in de politiek in 1976 (V.U) omdat vrouwen belangrijk zijn. Actief als gemeenteraadslid sinds 2012 voor N-VA.
  • Houdt enorm van tuinieren en het Wemmelse groene patrimonium aan parken, velden en bossen.