Lokaal werk

 

Veilig thuis zijn in een welvarend Vlaanderen begint in de eigen gemeente, ons dierbare Wemmel

 

De ligging van Wemmel vlakbij de grootstad is voor onze gemeente een onmiskenbare troef maar brengt tegelijkertijd bijzondere uitdagingen mee op het vlak van veiligheid, mobiliteit, criminaliteit en integratie. Anno 2018 is het zo ver gekomen dat slechts op enkele kilometers van Wemmel, politieke partijen opkomen die pleiten voor de invoering van de sharia, eisen dat mannen en vrouwen gescheiden worden op het openbaar vervoer en vrouwen als lijsttrekker weren. Op de waarden van de Verlichting mogen we met geen milimeter toegeven. In onze samenleving is de gelijkheid van vrouwen en mannen een fundamenteel principe. Respect voor elke vorm van seksuele geaardheid en de scheiding van Kerk en Staat zijn dit eveneens. Aan het openbaar loket maar ook in de school vormt neutraliteit het uitgangspunt. Enkel zo kunnen kinderen zich ten volle onderdompelen in een van de beste onderwijssytemen ter wereld en gewapend met een brede kennis hun eigen keuzes maken. Want het gaat niet om de keuzes die voor je werden gemaakt, maar om de keuzes die je zelf maakt. Het gaat niet om de taal of het geloof van je ouders, het gaat om de wortels die je zelf in onze cultuur en gemeenschap laat groeien. Het gaat niet om je afkomst maar om je toekomst, en die zullen we hier samen als gemeenschap moeten bouwen. Daarvoor willen wij ons op lokaal niveau ten volle inzetten.

Een aantal wijken en parken in onze gemeente kunnen absoluut meer aandacht en maatregelen gebruiken op het vlak van veligheid, zwerflvuil, overlast en criminaliteit. Wemmel telt een ongelofelijk mooi groen patrimium aan parken, weides en bossen. Deze moeten gekoesterd worden en met respect behandeld. Wie asociaal gedrag vertoont, vernielt en besmeurt, moet krachtdadig van antwoord worden gediend. Malafide uitbaters van winkels of zaken die dienen als voedingsbodem of dekmantel voor illegale praktijken zijn in Wemmel niet welkom.

Als gemeenschapspartij geloven wij sterk in het belang van een gezond sociaal weefsel. Een gemeente op de landkaart wordt pas een dorp in het hart van zijn inwoners wanneer alle elementen van die gemeenschap meetellen. Denk daarbij aan onze lokale handelaars en ondernemers, verenigingen, scholen, jongeren, gezondheidswerkers en gemeentemedewerkers. Ook de oudere Wemmelaars op rust die na een levenlang hard gewerkt te hebben van hun welverdiende pensioen in Wemmel genieten, dragen wij een bijzonder warm hart toe. Zij hebben ons geliefde Wemmel ten slotte mee helpen opbouwen en moeten zo inclusief mogelijk betrokken blijven bij ons dorpsgebeuren.

De integratie van nieuwkomers en de kennis van het Nederlands blijven primordiaal voor een leefbaar Wemmel, zeker willen we de (jeugd)werkloosheid in onze streek drastisch kunnen terugdringen. Wie maatschappelijke steun geniet, moet de samenleving die voor hem zorgt iets terug kunnen bieden. “De hulpbehoevende eerst!” betekent ook dat we de diegenen die misbruik maken van onze solidariteit en die geen recht hebben op een uitkering of een sociale woning, uit de hulpverlening halen. Zo moet het OCMW nauwgezet nagaan of mensen ook eigendommen en vermogen hebben in het buitenland voor we een sociale woning of uitkering toekennen. Het kan niet zijn dat iemand die een uitkering geniet eigendommen in het land van herkomst verhuurt. U wordt via de belasting om solidariteit gevraagd, het gemeentebestuur is het u dan ook verplicht om u maximaal te kunnen garanderen dat die solidariteit goed terecht gekomen is. Hulpverlening is nooit vrijblijvend. We moeten mensen op de huid zitten om hen de kracht te geven om aan zichzelf te werken: ‘aanklampende zorg’ heet dat in het jargon. ‘Bemoeizorg’, mag ook. Sommigen hebben in het leven meer nodig dan één zetje. Op ons kunnen ze rekenen.

Wemmel is er samen met zijn inwoners steeds in geslaagd om een fijn dorpsgevoel te hebben, ergens tussen de grootstad en het platteland. Een gemeente waar het bijzonder goed leven is en waar u graag thuiskomt. Samen met u willen we jaar in jaar uit, dagdagelijks alles in het werk stellen opdat dit ook in de toekomst zo blijft!

 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van N-VA Wemmel