Lieve Deschuymere-Verbeeck

 

  • geboren in Strombeek (Mutsaert)

  • in 1978 in Wemmel komen wonen

  • 40 jaar bij een watermaatschappij gewerkt

  • bestuurslid NCRW en Bibliotheek

  • lid van Markant, Pasar en Bruisend Wemmel

  • coördineert al ettelijke jaren, samen met een leuke ploeg vrijwilligers, het seniorenfeest.

  • hobby’s: leuke dingen en uitstapjes doen met onze beide kleinkinderen, wandelen met de hond, lezen en voorlezen

 

Drie punten genieten mijn volledige aandacht: milieu, verkeersveiligheid en bibliotheek.


 

Milieu: groen en landelijk karakter met propere straten en beken.

Aandacht voor het milieu gaat veel verder dan geen afval op straat, alhoewel dit zeker al een begin is. Beken en waterstromen zijn geen stort! Het gaat over sorteren waar mogelijk, je automotor niet nodeloos laten draaien en al zeker niet in de buurt van scholen. Het gaat over verstandig omgaan met water, het goud van de toekomst. Waarom gebruiken we nog steeds drinkwater om met de tuinslang de wagen te kuisen?

 

Verkeersveiligheid: controleren en sensibiliseren.

Doelgerichte controles en strenger bestraffen van inbreuken enerzijds en anderzijds mensen sensibiliseren om het verkeersreglement beter na te leven, dit uit respect voor o.a. de zwakke weggebruikers.

 

Bibliotheek: het belang van lezen

Als bestuurslid van de bibliotheek besef ik goed het belang van lezen. Hoe jonger men hiermee begint hoe beter. Kennismaken met letters en boeken van jongs af aan is zeer belangrijk. Daarom lees ik regelmatig voor aan kleuters in school en bibliotheek. Lezen is een vorm van kennis vergaren en kan voor anderstaligen de springplank zijn naar het leren van het Nederlands.