Programma

Een veilige thuis in een welvarend Wemmel, tussen grootstad en platteland.

Identiteit en integratie

 

Respect vragen voor onze manier van samenleven

 

Als gemeenschapspartij geloven wij sterk in het vormen van een hechte gemeenschap. Daartoe dient over een aantal fundamentele waarden en principes eensgezindheid te bestaan. Op een aantal verworvenheden en fundamenten van onze beschaving zullen wij nooit toegeven.

 • De gelijkheid van vrouwen en mannen is een fundamenteel principe van onze samenleving. Dit geldt evenzeer voor respect voor elke vorm van seksuele geaardheid. Mensen naroepen of lastigvallen, of het nu gaat om vrouwen, jongeren, holebi's of anderen, kunnen we nooit laten gebeuren.
 • Aan het loket en op de school vormt neutraliteit het uitgangspunt. Hoofddoeken, aparte maaltijden of lessen niet volgen omwille van religieuze redenen horen dan ook niet thuis op onze scholen. Enkel zo kunnen kinderen zich ten volle onderdompelen in een van de beste onderwijssystemen ter wereld en gewapend met een brede kennis hun eigen keuzes maken. Op school is ieder kind gelijk en moet ieder kind vooral, gewoon kind kunnen zijn tussen zijn of haar klasgenootjes.
 • Een doorgedreven integratie van nieuwkomers en de kennis van het Nederlands blijven primordiaal voor een leefbaar Wemmel.

Wie wettelijk in Wemmel verblijft, moet alle kansen aangrijpen om deel te nemen aan onze samenleving

 • Een inburgeringstraject zorgt voor een begeleide stap naar integratie. Maar dan stopt het niet: echte integratie verloopt via het werk, in het verenigingsleven, in de buurt en ga zo maar verder.
 • Wij vragen respect voor onze normen, waarden en levensvisie. We nodigen alle nieuwkomers uit om hun rol in onze samenleving op te nemen: door de taal te leren, door te werken en door hun kinderen maximale kansen te bieden, met name naar de kleuterschool te laten gaan vanaf jonge leeftijd.
 • Het bevorderen van de Vlaamse cultuur en taalintegratie. Dit door samen te werken met o.a. de Bib, vzw de Rand en de Zandloper. Via boeken en theater kunnen groot en klein op een leuke manier onze taal leren.

 • Activeren van niet-actieven: Een gemeente kan werklozen en leefloners oproepen om gemeenschapsdienst te verrichten. Het activeren van inactieve mensen draagt bij tot het oplossen van het verarmingsprobleem en helpt de mensen om zich terug te integreren in de maatschappij.

 

Een veilig Wemmel

Veiligheid is een basisrecht maar zorgt ook voor geborgenheid in je eigen gemeente

 • Doordacht veiligheidsbeleid

Het aanpakken van alle overlast en criminaliteit – klein en groot - vereist een doordacht veiligheidsbeleid, maar ook propere, open straten en een goede verlichting. Veiligheidscamera's hebben een afschrikeffect maar kunnen ook helpen om daders op te pakken.

 • De politie is onze beste vriend en vrienden helpen elkaar:

We willen mensen nog meer sensibiliseren om hun huis maximaal te beveiligen en alert te zijn om zo het werk van de politie te versterken. Vandalisme, sluikstorten of het lastig vallen van personen op straat kan nooit getolereerd worden. Wij zijn voorstander van een intelligente bestuurlijke handhaving zodat onze armkracht in de strijd tegen de criminaliteit in onze gemeente vergroot.

 • Verkeersveiligheid is absolute prioriteit:

Elk slachtoffer in het verkeer is een drama: voor de betrokkene, voor zijn familie én voor de samenleving. Het realiseren van goede fiets- en voetpaden is daarom belangrijk. Wegpiraten moeten uit het verkeer gehaald worden.

 • Opzetten van Buurtcomités en Buurtinformatienetwerken (BIN):

Wij zijn voorstander van het opzetten van Buurtcomités en buurtinformatienetwerken, dit bevordert het sociale weefsel in de buurt en verhoogt de lokale veiligheid.

Gezonde gemeentelijke financiën

De tering naar de nering zetten is een mooie Vlaamse spreuk, zoals Monique Froment, gemeenteraadslid, vaak zegt. Mede dankzij de ijver die Koen Weemaes toonde in de commissie Financiën hebben we de schuld van onze gemeente met ruim 1/3e kunnen afbouwen, maar daar mag het niet bij stoppen! We moeten blijven inzetten op gezonde gemeentelijke financiën met als ultieme doel dat het vrijgekomen geld terug moet vloeien naar de inwoners van Wemmel. Dit betekent dat ook het OCMW-beleid misbruikers blijvend uit het systeem moet halen.

 

 

Efficiënt samenwerken met hogere bestuursniveaus

Wemmel is geen bestuurlijk eiland maar onderdeel van een groter geheel: het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap, het federale België en de Europese Unie. Op elk van deze niveau's kunnen wij als N-VA Wemmel rekenen op de ondersteuning en de expertise van onze verschillende N-VA mandatarissen. Een van de daders van de overval op de Wemmelse Delhaize kreeg schandelijk amper een werkstraf van 300 uren. Om dergelijke straffeloosheid in de toekomst te voorkomen, ijvert federaal Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh voor een eigen regionale rechtbank die gepaste straffen oplegt. Ook inzake de vliegroutes boven Wemmel of nog het megalomane project op Parking C dat Wemmel tijdens de spits volledig onbereikbaar zou maken, kunnen wij rekenen op de verschillende N-VA mandatarissen, parlementsleden en ministers die de Wemmelse problemen steeds zeer ter harte nemen. Als Wemmelaars dichtbij de grootstad weten we als de beste dat een ongecontroleerde migratie zeer nefast is voor onze gemeente en we er meteen de gevolgen van voelen. Hiervoor kunnen wij steeds rekenen op de daadkracht en het luisterend oor van Theo Francken. Deze wisselwerking is een onmiskenbare verrijking voor Wemmel dat zo een stem krijgt die telt.

 

OCMW

 

Zacht voor de meest kwetsbaren, streng voor diegenen die onze solidariteit misbruiken

 

Als OCMW-raadslid ijvert Marc Joseph voor een gezond, rechtvaardig maar streng OCMW-beleid: zacht voor de meest kwetsbaren maar streng voor diegenen die onze solidariteit misbruiken. De integratie van nieuwkomers en de kennis van het Nederlands blijven primordiaal voor een  leefbaar Wemmel.

Hulpverlening mag nooit vrijblijvend zijn. Wie maatschappelijke steun geniet, moet de samenleving die voor hem zorgt iets terug bieden. Wie misbruik maakt van onze solidariteit is niet welkom in het OCMW van Wemmel. Zo moet het OCMW nauwgezet nagaan of mensen ook eigendommen hebben in het buitenland alvorens we hen een sociale woning of uitkering toekennen.

We moeten mensen vooral maximaal aanzetten om hen de energie te geven om aan zichzelf te werken. Sommigen hebben in het leven meer nodig dan één zetje. Op de N-VA kunnen ze rekenen om de weg naar zelfstandigheid terug te vinden.

 

Sociaal en ecologisch beleid hand in hand laten gaan 

De voorbije zes jaar werd heel wat verwezenlijkt: Ruim een derde van de woongelegenheden in de residentie werd grondig gerenoveerd. Nieuwe ramen met energiebesparende beglazing zullen de factuur van de bewoners verlagen en een nieuwe "state of the art" grootkeuken werd geïnstalleerd. De bouwplannen voor de nieuwe welzijnscampus staan in de startblokken

De OCMW-medewerkers verdienen al mijn bewondering voor hun uitzonderlijk vakkundig werk en dagelijkse inzet. Ook de komende zes jaar wil ik mij ten volle inzetten om het OCMW-beleid in Wemmel verder gestalte te geven.

Groen patrimonium

Wemmel heeft een onschatbaar groen patrimonium. Op enkele boogscheuten van de grootstad telt Wemmel een groot aantal ronduit prachtige parken, bossen, velden en weilanden die door hun gebruikers met respect behandeld dienen te worden.

Dat zwerfvuil niet thuishoort in de natuur, weet gemeenteraadslid Monique Froment als de beste. Zij is in haar wijk rond de Panoramastraat een welbekende: iedere week raapt ze daar het zwerfvuil op, en ze heeft er de handen mee vol! 

Gelijkheid van vrouwen en mannen

Eigenlijk zou dit anno 2018 geen issue meer mogen zijn, en toch helaas. Als bestuursniveau dat het dichtst bij de bevolking staat, zijn de gemeentelijke autoriteiten het aan onze samenleving verplicht dit fundamenteel principe hoog in het vaandel te dragen.

Onze Wemmelse Darya Safai verzet hemel en aarde en gaat in heel het land lezingen geven over het belang van vrouwenrechten. Ook op school, op straat, op het werk, moeten we blijven hameren op dit belangrijke principe, want de realiteit toont aan dat vrouwendiscriminatie helaas nog steeds bestaat.