Inzetten op een veilige Noordrand

Op 6 april 2018

Tot levenslang rijverbod voor deelnemers trouwstoeten

De nabijheid van Brussel is onmiskenbaar een troef voor onze gemeente, maar brengt ook bijzondere uitdagingen met zich mee. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gevaarlijke trouwstoeten. Met de nieuwe Verzamelwet Verkeersveiligheid heeft de federale regering het straffenarsenaal drastisch uitgebreid. Wie deelneemt aan een dergelijke trouwstoet, riskeert voortaan een levenslang rijverbod. De maatregel geldt ook bij manifestaties. Daarmee wordt duidelijk het signaal gegeven dat een dergelijk gedrag niet thuishoort in Vlaanderen.

 

N-VA ijvert voor eigen rechtbanken in Halle-Vilvoorde

Onlangs raakte bekend dat een van de Molenbeekse daders van de overval op de Delhaize van Wemmel slechts een werkstraf van 300 uren opgelegd kreeg door een Brusselse rechter. Nu onze streek sinds enkele jaren over een eigen parket beschikt, is onze slagkracht om de criminaliteit op te sporen en te vervolgen aanzienlijk vergroot. Deze nuttige Vlaams-Brabantse inspanningen resulteren helaas zeer vaak niet in een adequate bestraffing door de Brusselse rechtbanken. Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh ijvert dan ook voor eigen rechtbanken in Halle-Vilvoorde die deze toestand van straffeloosheid een halt moeten toeroepen. Sluitstuk moet daarbij de installatie van een daadkrachtig snelrecht zijn, zodat onze streek over maximale instrumenten beschikt voor een echt lik-op-stukbeleid van politie én justitie.

 

Eén wettelijk kader voor alle beveiligingscamera’s

Dankzij de nieuwe camerawet is er voortaan één wettelijk kader voor alle beveiligingscamera’s, zowel die van de politie als die van particulieren, lokale besturen, bedrijven en winkels. De wet beantwoordt aan de nieuwe privacyregels die Europa uitvaardigde, zodat er van Big Brother absoluut geen sprake is. Beveiligingscamera’s zijn er om criminelen te pakken, niet om brave burgers in de gaten te houden. Maar vooral voorziet de wet nieuwe mogelijkheden voor lokale besturen, bedrijven en winkeliers. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld voortaan hun terrein bewaken met een drone.

Met deze drie nieuwe maatregelen zetten we maximaal in op een veilige Noordrand waar het voor iedereen goed leven is.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is